Complimentje voor al onze vrijwilligers!

Verrassend. Tijdens de vrijwilligersavond koos een vrijwilliger een foto van een gesloten deur als beeld voor de toekomst. “als je goed luistert kun je gesloten deuren openen bij mensen.” Haar tweede foto was een bos met sleutels. De volgende vrijwilliger koos het beeld van een eenzame man en als tweede een gezelschap aan tafel. Die keuze spreekt voor zich. Het was goed om dit samen te delen. Vierentwintig vrijwilligers waren er en van het bestuur was Renske er bij. Behalve gesprekken over het kerk- en buurtwerk was er lekkere taart en heerlijk eten. Ghaitry en Eric zijn twee nieuwe vrijwilligers. Zij komen helpen bij het spreekuur en bij de taalles. We zijn blij dat we er weer twee mensen bij hebben.
Eind mei hadden Bart en Helma een gesprek met twee ambtenaren van de gemeente. Wat vinden jullie van Kerk en Buurtwerk, werd hen gevraagd. Hun antwoord maakte duidelijk dat ze de bedoeling van het werk gezien hebben: “Jullie bereiken mensen in de haarvaten van de samenleving. Organisaties zoals jullie hebben een soort waakvlam-functie. Je bent er als het nodig is en daarna volg je op afstand als het goed met hen gaat. Maar je houdt contact. Welzijnsinstellingen hebben de tijd niet om dat zo te doen.” Dat positieve geluid was goed om te horen en het werkt ook echt zo. Soms trekken we even heel intensief op met mensen. Als het dan weer beter gaat, dan houden we af en toe contact totdat er weer iets nieuws is.

Nieuwe vrijwilligerstraining

In februari kwam Dhr. Moulen Jansen praten, hij is adviseur van één van de fondsen. Voor die gelegenheid hadden we vier vrijwilligers uitgenodigd om te vertellen wat ze doen. Tijdens dit gesprek vertelden deze vrijwilligers waarom ze vrijwilliger zijn. Het viel me op met hoeveel passie ze over hun werk praatten. En op dat moment realiseerde ik me dat we dat eigenlijk veel te weinig doen. We zijn vaak druk met ons werk, of het nu bij ‘In De Loop’ is, bij de taallessen of bij de lunch. Maar we nemen veel te weinig rust om stil te staan bij wat het betekent. Betekent voor de bezoekers, maar ook voor onszelf.

Dat was de concrete aanleiding om een nieuwe training voor alle vrijwilligers van Kerk en buurtwerk te organiseren. Daar krijgen de vrijwilligers vooral de tijd om stil te staan bij hun eigen drijfveren. En ook wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van Kerk en buurtwerk. Het uitgangspunt is ‘presentie’. Presentie betekent ‘er zijn’. Het betekent dat je er wilt zijn voor een medemens, zonder dat je meteen een oordeel hebt over zijn leven en zijn problemen. Het betekent dat je luistert, zonder dat je meteen een oplossing wilt aanpraten. Het is waarachtige betrokkenheid die de ander in zijn waarde laat. Juist als je present bent, dan komen mensen naar je toe om hun verhaal te vertellen, het is veilig, er groeit vertrouwen. Dat vertrouwen maakt dat er al jarenlang bezoekers naar ‘In De Loop’ komen. En dat er de hele week door mensen aan de deur komen.

Over present zijn en de motivatie om vrijwilligers werk te doen, gaat de training. Een kans om bij te tanken. We hopen dat het een verrijking zal zijn voor de vrijwilligers en dat ze met nog meer zin aan de slag gaan.