Elke stem telt

De verkiezingen naderen en net als overal in het land zijn er ook in Lombardijen mensen die hun vertrouwen in de politiek verloren hebben. Dat is jammer. Landelijke politiek is ver weg, maar lokale politiek heeft veel invloed op het dagelijks leven, In een wijk als Lombardijen heeft het lokale armoedebeleid bijvoorbeeld direct effect op de financiële ruimte van huishoudens. Ik vind het daarom belangrijk om met mensen in de buurt te praten over politieke kwesties, zonder een mening op te dringen. Over de verkiezingen werd gesproken in de twee taalgroepen, heel basaal en in de table talk. Via de stichting ‘Pro Demos’ ontvingen we 60 exemplaren van de verkiezingskans voor laaggeletterden en die zijn al bijna op.

De table talks die Ivianey Lakker organiseert om eens per maand over een onderwerp te praten, zijn een uitstekende gelegenheid om over serieuze onderwerpen te praten. De opkomst ligt rond de zes tot twaalf vrouwen. Dat is een bescheiden groep die zich leent om wat meer de diepte in te gaan. In oktober ging het gesprek over het woonreferendum en vorige week ging het dus over de verkiezingen. Om meer ouders te bereiken, werd de table talk gehouden in de ouderkamer van basisschool Open Venster. Er werd geen politiek standpunt verkondigd.

Het was een goede ochtend, waar ik met een blij gevoel vandaan kwam. De aanwezige ouders begonnen met hun wantrouwen tegenover de politiek te uiten. De spreker legde uit hoe vanuit de stembusuitslag de kamer wordt samengesteld en dat politieke partijen altijd van meerderheden en compromissen afhankelijk zijn. Daarna werd gezamenlijk de stemwijzer ingevuld. De onderwerpen raken de ouders en er ontstond dan ook een levendig gesprek, waarbij ieder voor haar mening uitkwam, maar ook serieus werd geluisterd naar elkaars argumenten. Heel anders dan hoe het er soms op televisie en op social media aan toe gaat.

In de actieve politiek zijn bijna alleen nog maar mensen met een hoge opleiding. In een wijk als Lombardijen zou veel meer gedaan moeten worden aan vorming op het vlak van politiek en democratie om te zorgen dat de mensen die er wonen meer toegang hebben tot besluitvorming over dingen die hun leven raken. Deze bijeenkomst is daar een kleine stap in. We proberen ook meer mensen te betrekken bij de huurderscommissies en buurt bestuurt, dat is een andere stap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × vier =