Vacatures

Vacature:

Bestuurslid Kerk en Buurtwerk

per direct

Profielschets bestuursleden Kerk en Buurtwerk Lombardijen:

Kerk en Buurtwerk Lombardijen zoekt twee bestuursleden ter versterking van het bestuur.
Heeft u zin om in deze uitdagende functie een bijdrage te leveren aan een leefbare wijk Lombardijen? Heeft U interesse, neem dan contact op met Bart Starreveld, buurtpastor, 06-43887737, bartstarreveld@kerkenbuurtwerk.nl of met bestuurslid Renske Boogaard 010-4322318 na 18.00 uur

Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen zet zich vanuit de kerk in voor mensen in de Rotterdamse wijk Lombardijen en doet dat vooral voor de kwetsbare en kansarme bewoners. Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen steunt hen om een waardig bestaan op te bouwen en invloed te verwerven op factoren die hun leven bepalen. Daartoe verleent het pastorale zorg aan economisch en maatschappelijk zwakke individuen in Lombardijen en eventueel in aangrenzende wijken. Om dit te bereiken is het Kerk en Buurtwerk Lombardijen voortdurend bezig een ontmoetingsplek te zijn of te scheppen waar mensen van allerlei kleur, culturele en religieuze achtergrond op verhaal kunnen komen. Op deze wijze draagt het bij aan een leefbare wijk, in samenwerking met andere bewoners en organisaties in Lombardijen.

Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen is een zelfstandige stichting, maar onderhoudt nauwe banden met de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Lombardijen. Een lid van het bestuur wordt statutair benoemd uit aan deze kerk verbonden personen; het kantoor en het inloophuis zijn in deze kerk gevestigd en ook de overige inpandige activiteiten vinden in dit gebouw plaats.

De stichting is economisch werkgever van twee beroepskrachten, die nu in totaal 38 uur per week in dienst zijn. De loonkosten van deze krachten en alle andere uitgaven van de stichting worden hoofdzakelijk gedekt door fondswerving. Deze werving wordt nu door de beroepskrachten uitgevoerd; het bestuur (en daarbinnen met name de voorzitter) is betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van deze werving.

Het bestuur van de stichting telt drie leden: naast een voorzitter een secretaris en een penningmeester. Beide laatstgenoemde posten zijn momenteel kwalitatief goed bezet; de post van voorzitter is binnenkort vacant. De bestuursvergaderingen, doorgaans samen met de beroepskrachten, vinden in de regel eens in de 6/7 weken plaats. Het aantal vergaderingen met andere partijen is op jaarbasis ongeveer even groot.

Het Kerk en Buurtwerk zoekt een voorzitter en, als uitbreiding van het bestuur, een bestuurslid dat in het bijzonder belast is met de fondsenwerving.

De voorzitter bereidt de bestuursvergaderingen voor en leidt deze. Hij/zij becommentarieert concept-aanvragen voor fondsenwerving en onderhoudt waar nodig contacten met potentiële geldschieters. Tevens houdt de voorzitter, doorgaans samen met één van de andere bestuursleden, de functioneringsgesprekken met de beroepskrachten.

Het bestuurslid voor de fondsenwerving stelt de fondsaanvragen op en onderhoudt contacten met potentiële geldschieters. In overleg met de beroepskrachten verzorgt hij/zij ook de periodieke verantwoording van de ontvangen gelden richting de financiers.